Print

Elitekoncept

Støttestruktur 2019 - Elite beachvolleyball i Danmark - opdateres snarest med struktur for 2019

Projektstøtte
Projektstøtten til de enkelte par i 2018 omlægges til fordel for en mere central og kordineret styring, bl.a. gennem råd og vejledning fra Elitechefen og to National coaches - en for henholdsvis dame- og  herrespillere.
Det er et ønske om, at udvikle et bedre og mere understøttet træningsmiljø og sikre en mere strategisk og langsigtet deltagelse i internationale stævner.
Der tildeles ikke længere "personlig" trænerstøtte til enkelte hold, men der tildeles økonomisk støtte til international turneringsdeltagelse og ekstra sparring og træning for de udtagne spillere, som de nationale coaches er ansvarlige for.

Målet er oparbejdelse af en kompetent gruppe af spillere med højt niveau, ambitioner og stort engagement.
Hertil tilknyttes trænere der, primært i kraftcenterregi, kan stå for den løbende udvikling af vores bedste spillere, talenter og ungdomslandsholdsemner.

Vurderingen er, at spillerne vil få mere ud af en centralisering af denne del.
På længere sigt ønskes en styrkelse af en landstrænerfunktion.

Spillere med ambitioner om at spille på internationalt plan skal præsentere deres ambitioner, engagement og mål for en af de nationale coaches senest d. 20. marts.

Kraftcentre
Det daglige talentarbejde og udviklingsarbejde for vores bedste spillere vil fortsat ske i de 2 kraftcentre i Odense og København drevet af de 2 klubber OBVK og CPH Beach. Kraftcentrene drives i samspil mellem klubberne, VD og de lokale eliteorganisationer. Spillerne bidrager desuden med egenbetaling.

Ved etablering af en "landstrænerenhed", sikres en bedre koordinering og samlet retning.

Den sportslige styring styrkes med en koordinerende "landstrænerenhed", som består af:

  • Elitechef
  • Beachvolleyball-koordinator
  • National coach herrer
  • National coach damer

Dertil knyttes flere kompetencepersoner og trænere i kraftcentrene.

Elite Beachvolleyball stab

 Navn  Titel  Ansvarsområder
Martin Olafsen
olafsen@email.dk

Elitechef
Sportschef KC Øst

Rådgivning af støttede hold i forhold til træning og turneringsdeltagelse. Primært i starten af sæsonen.
Tildeling af støtte (i samarbejde med landstrænerenheden)
Udtagelse til Continental Cup (i samarbejde med landstrænerenheden)
Sparringspartner National coaches

Peter Morsing
pmi@volleyball.dk
Beach koordinator Alt administrativt omkring deltagelse i U-EM og U-VM (tilmelding, fly, formularer m.m.)
Tilmelding/afmelding af hold til internationale turneringer, formularer, information til spillere, rådgivning m.m.
Servicering af, samt sparringspartner for, Elitechef og national coaches
Servicering af spillere med internationale ambitioner
Martin Olesen
martinolesen87@gmail.com

National Coach (damer)
KC træner Øst
National ansvarlig for udtagne damespillere
Kraftcentertræninger
Sparringspartner for Elitechefen
Peter Lyø
plyo@mail.tele.dk
National Coach (herrer)
KC træner Vest
National ansvarlig for udtagne herrespillere
Kraftcentertræninger
Sparringspartner for Elitechefen


For flere informationer omkring eliteprojektet kontakt:

Elitechef for beachvolleyball:
Martin Olafsen
Tlf.: +45 2616 3558
Mail: Martin Olafsen

Beachvolleyball koordinator:
Peter Morsing
Tlf.: +45 2877 2988
Mail: Peter MorsingKontakt

Volleyball Danmark
Idrættens Hus
DK-2605 Brøndby
Tlf.: +45 4326 2626
Fax: +45 4363 2410
dvbf@volleyball.dk


Ansvarlig for beachvolleyballområdet
Sekretariatschef
Claus Bøllingtoft

Kontakt vedrørende beachvolleyball
Beachvolleyball administrator
Peter Morsing
tour@beachvolley.dk

Elitechef for beachvolleyball
Anders Lund Hoyer
alhoyer@hotmail.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, der giver dig mulighed for at holde dig orienteret om, hvad der rører sig i dansk volley. Indholdet spænder bredt, og du har til enhver tid mulighed for, at afmelde dig nyhedsbrevet igen.

  
 

Login for administratorer