Danish Beachvolley Tour 2024 og 2023

Oven på en hektisk og spændende sæson har Volleyball Danmarks bestyrelsesudvalg, Beachvolleyball Tourgruppen, evalueret sæsonen 2023, ligesom spillerne har haft mulighed for at evaluere deltagelsen i DM-ugen i Aalborg.

:


Samlet har tilbagemeldingen fra Tourgruppen og spillerne været, at der generelt har været stor tilfredshed med deltagelsen i DM-ugen, og at mange ting i løbet af året er gået godt. Der har været et ønske om at reducere antallet af hold, der deltager i DM, og der har været flere forslag til forbedringer af afviklingen af DM-ugen og Tour Finals.

De input arbejdes der videre med, og der ses også på forskellige modeller for at gøre det mere attraktivt at deltage i turneringerne i perioden umiddelbart efter DM-finalerne.

Evalueringerne har givet et værdifuldt input til fastlæggelsen af den nye sæson 2024. Det er besluttet, at vi igen deltager i DM-ugen, der i 2024 foregår i Herning. DM afvikles i perioden fredag den 21. juni til søndag den 23. juni 2024. Volleyball Danmark afsøger sammen med DIF mulighederne for at få det bedst mulige ud af de rammer, som Herning stiller med i 2024.

Det er besluttet, at der vil være 16 hold per køn, der deltager til DM finalerne, og at kvalifikationen i 2024 vil foregå på samme måde som i 2023.

Det er ligeledes besluttet, at der igen afholdes Tour Finals på Kgs. Nytorv i perioden fredag den 9. august – søndag den 11. august 2024, og at der afvikles Ungdoms-DM i dagene forinden ligeledes på Kgs. Nytorv, dvs. fra søndag den 4. august til onsdag den 7. august 2024. Kvalifikation og format for Tour Finals fastholdes.

Vi har allerede nu også semifinalestævnerne på plads, idet der er lavet en aftale med Nordenskov UIF om, at de står for at afvikle det første semifinalestævne på Henne Strand den 20. – 21. juli, mens Amager VK vil stå for afviklingen af det andet semifinalestævne på Amager Strand den 3.-4. august, mens der i weekenden mellem de to semifinalestævner afvikles der et Grand Slam stævne på Kerteminde Strand.

Propositionerne for 2024 forventes udsendt inden årets udgang. Herudover arbejdes der på at lave en turnering efter Tour Finals, hvor klubhold vil kunne kvalificere sig til CEV Beach Volley European Cup. Den endelige afgørelse af dette afhænger af de terminer, som CEV kommer med.

Del nyhed